Styremøte 30.08.21

Styremøte 30.08.21

Referat fra STYREMØTE I LILLEHAMMER BRUKSHUNDKLUBB
30 august 2021, KLUBBHUSET

Tilstede: Tone H. Larsson, Anne Beate S. Andresen, Helene Bjølgerud, Line Jahr, Ingri Juvstad og Torill Moe.
Forfall: Marianne Wottestad og Monica Eggen Torvik

 

SAK 7/2021        Klubbklær

Det er sendt inn bestilling på t-skjorter og hettegensere slik at vi har prøver i de ulike størrelsene. 

SAK 10/2021       Checkin/Teamup/Hjemmeside

Siden Monica ikke hadde anledning til å møte, ble vi enige om at Line Jahr, Torill Moe og Ingri Juvstad skulle ha opplæring/kurs i systemene slik at det er flere som kan bistå her.  Det ble avtalt tirsdag 7 september med Terje Moheim.                

SAK 16/2021       Nøkkel til hallen, klubbhus,

Styret diskuterte alternative måter å organisere dette på, men kom ikke frem til noen god løsning.  Vi sjekker ut med låsleverandører om det er mulig å koble på en Qr-kode leser på klubbhuset.   Kodeboks utenfor hallen er også en mulighet.  Inntil videre fortsetter vi som før.

SAK 17/2021       Speil i hallen

Vi har fått tilbud på tilsvarende speil som vi hadde i den gamle hallen.  Styret vedtok å godta tilbudet.  Det vil si at speil vil være på plass i løpet av høsten.

SAK 18 /2021      Avmelding kurs

Flertallet i styret ønsker at det skal være bindende påmelding på alle kurs, og at man derfor ikke vil få refundert kursavgiften om man ikke kan/ønsker å delta.  Man kan vike fra dette ved fremvisning av veterinærattest for hund, eller eventuelt en legeattest for fører.

SAK 19/2021       Vaktmester/oppgaver/betaling

Styret ønsker at vaktmester skal være kontaktperson og ha ansvaret for hallen og installasjoner i hallen.  Det vil si styre varme og fuktighet, og ha tilsyn av klubbhus og uteområder.

Vaktmester skal også ha ansvar for å melde inn behov for dugnad på våre områder og anlegg.

Snømåking er ikke alene vaktmester sitt ansvar, her forventes det at klubben medlemmer bistår med å holde inngangen foran klubbhuset og hallen fri for snø, eventuelt også måke langs langsiden mot parkeringen om det er behov, eller ved den bakre utgangen.

Styret vedtok å øke betaling til vaktmester til kr. 5000 pr. år.

SAK 20/2021       50 Års feiring

                                Forslag til nye datoer:  6 eller 27 november. 

 

SAK 21/2021       Skilt for treningsområde/lufting av hunder før trening

                                Skilt vedr. treningsområde: Disse vil vi prøve å få flyttet på dugnaden,  det ene bør flyttes til der vi går opp mot treningsområde fra parkeringen, og det andre bør stå mot skistadion ovenfor klubbhuset.  Det er også et problem for mange at hunder blir luftet oppe på treningsområde.  LUFTING AV HUNDER FØR TRENING, SKAL FOREGÅ FØR MAN GÅR OPP PÅ TRENINGSPLASSEN. 

SAK 22/2021       NKK-utstilling-planlegging – ansvarlig

                                Anita har sagt fra seg denne oppgaven, Tone er fremdeles med.  Vi ser an behovet til vi vet om det blir noen NKK utstilling på Birkebeineren neste år.

SAK 23/2021       Gruppeledere

                                Både Elin Johnsen og Jane E. Skar har sagt fra seg oppgaven som gruppeledere.  Jane fortsetter eventuelt frem til jul, Elin gir seg etter Heidal-samlingen i september.  Foreløpig ingen nye på plass.  Agility – her har Trine Skjellerudsveen trukket seg som gruppeleder, og Ellen Tangen har gått inn etter henne. 

SAK 24/2021       Nyhetsbrev

                                Første utsendelse var planlagt før ferien, men på grunn av en misforståelse ble dette ikke publisert.  Første utsending blir derfor i begynnelsen av september.  Planen er at dette skal sendes ut 10 ganger i året, alle måneder bortsett fra juli og desember.  Frist for innlevering av stoff er ca. 20 måneden før det blir sendt ut.  Det er Anne Beathe S. Andresen som har ansvaret for dette.

SAK 25/2021       DUGNAD I HØST

                                Det vil bli innkalt til dugnad i løpet av høsten, Tone H.Larsson har ansvaret og å lage en «innkalling» og å lage en plan over oppgaver.    

EVENTUELT        

Neste styremøte blir 4 oktober, saker som ønskes tatt opp må være sendt styret senest 1 uke før planlagt møte.

                             

Øyer, 8 september 2021

Torill Moe

Flere nyheter

DUGNAD TORSDAG 16.09.21 KL 18:00

Styremøte 30.08.21

Årsmøte

Årsmøte