DUGNAD TORSDAG 16.09.21 KL 18:00

DUGNAD TORSDAG 16.09.21 KL 18:00

DUGNAD TORSDAG 16. SEPTEMBER 2021 kl 18:00

Herved kaller styret inn til dugnad for klubbens medlemmer.

Oppgaver som skal gjøres:

·         Pukk/grus skal trilles og rakes utover langs veggene inntil hallen. Så ta med rive og trillebår.

·         Rydd der brakka sto tidligere.

·         Skru platting/trapp på plass igjen.

·         Flytt møbler

·         Fjern de grønne teppene til vinteren.

·         Klipp gress og små trær rundt hallen.


Håper så mange som mulig møter, så går alt unna i en fei!

 

Med vennlig hilsen
Tone H. Larsson (for styret)

Flere nyheter

Årsmøte 05.05.2021

Årsmøte 05.05.2021

DUGNAD TORSDAG 16.09.21 KL 18:00