Styremøte 02. februar 2021

Kl 18:00 i klubbhuset. 

 • SAK 30/2020

  Representasjonen ved Terje er utsatt. Monica Eggen oppdaterte angående fremgangen på den nye hjemmesiden. Styret godkjente at det kunne brukes tre domener, samt opprette e-poster til de ulike funksjonene til styret/gruppene. Fått tilbakemeldinger om at bookingsystemet vi har nå fungerer som en midlertidig løsning, til hjemmesiden er oppe i løpet av våren.

 • SAK 34/2020

  Se sak 30. Det skal settes opp regler for booking på den nye hjemmesiden. Det blir kun tillatt å booke tid en uke frem i tid.

 • SAK 39/2020

  På den nye hjemmesiden blir det logoer hvor sponsorer kan kjøpe seg annonseplass med medlemstilbud om de ønsker det. Pris: 500 kr for bare logo, 1000 kr for logo m/annonseplass. Tone og Monica Eggen vil se på nye avtaler med sponsorer. Kanskje vi får til medlemskveld? Opprette egen side med medlemsfordeler klubben har på den nye hjemmesiden.

 • SAK 40/2020

  Styret gikk gjennom treningskalenderen, for å sikre at den er slik som det ble bestemt på gruppeledermøte i desember.

  Styret har diskutert frem forslag som legges frem på årsmøtet:
  Booking koster ingenting for medlemmer av klubben, dersom det blir godtatt at medlemmer som bruker hallen betaler treningsavgiften på 1000 kr i året.
  Drop-in kr 50,-
  Gratis for barn under 18 år i følge med betalende voksen.
  Det gis tilgang om å søke styret om fritak fra treningsavgiften, dersom det foreligger særlige grunner for at medlemmet ikke kan betale dette. Gratis treningsavgift for gruppeledere.
  Kan styret få myndighet til å endre betalingen 1 gang i året?

 • SAK 41/2020

  Budsjett gjennomgått.

 • SAK 44/2020

  Snøscooter solgt til kr 50 000,-

 • SAK 45/2020

  Styret diskuterte de sakene som var kommet inn.

 • SAK 46/2020

  Styret vedtok å gå til innkjøp av avfukter.
  + evt leie en ekstra nå i startfasen, dersom vi ser det er behov for det.

 • SAK 47/2020

  Årsmøtet er forberedt.
  Innkomne saker er gjennomgått.
  Forslag til valg er lagt frem.

  Medlemskontigenten forblir uendret. Regnskap/budsjett er gjennomgått.
  Styret ønsker å fortsette å beholde regnskapsfører.

 • Eventuelt

  Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet til fastsatt dato. Dette konfereres med kommuneoverlegen.