Instruktørkurs Trinn 1 – Grunnopplæring av hund

#

Lillehammer Brukshundklubb avholder Instruktørkurs Trinn 1 –  Grunnopplæring av hund

på klubbens område på Birkebeineren skistadion

 

Instruktør: Geir Ottesen

Sensor:Liv McDowell          

 

Oppstart: 21. januar 2023 Følgende helger er satt:

21. og 22. januar 

18. og 19. februar

18. og 19. mars

15. og 16. april

 

Lørdager 10-18

Søndager 09-17                                                              

Eksamen avholdes 16. april

 

Påmeldingsfrist: 07.01.2023

Pris: 4500 kr (Kan deles opp, men samtlige må minimum betalte kr. 1000,- for å være sikret plass. Alt være betalt innen tredje kurs helg)

Kursmateriell, kost og losji betales av den enkelte.

For deltagere som er medlemmer av Lillehammer Brukshundklubb er det mulighet for å inngå en avtale der man får dekket kurset utover en egenandel på 1000 kr mot å avholde kurs i klubben. (Dette er en fastsatt avtale som leses igjennom og signeres)

Kursets kontaktperson er Hanne Kiilleder@lbhk.no

Antall plasser: 12 

 

Bindende påmelding – Det er deltagers eget ansvar å fullføre og fylle kravene som skal til for gjennomføring av kurset

 

Kriterier for deltagelse og uteksaminering

For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav: 

• være minst 18 år gammel 

•   være medlem i medlemsklubb 

•   forplikte seg til å virke som instruktør 

•   akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler 

•   i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav 

•   med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I

 

Praksiskrav; oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk: 

*  NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C 

*  RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1 

*  2. premie kl II LP eller LP1 tittel 

*  Deltatt i kl II agility 

*  Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere 

*  2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve 

*  B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO 

*  Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat 

*  Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2 

*  2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel 

*  2. premie Kreativ LP kl 2 

*  Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat 

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges.

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.

Praktisk info

  • Dag: Lørdager og søndager
  • Tid: 10:00-18:00 og 09:00-17:00
  • Sted: på klubbens område
  • Kontakt: Hanne Kiil

Påmelding

Del:
Sist oppdatert: 30.12.2022, 09:29